Contact

Voor informatie over de Tilburgse Beiaard en de activiteiten daaromheen:

info@tilburgsebeiaard.nl

Rudi Klumpkens: 06-54214503

Stichting Vrienden van de Tilburgse Beiaard

banknr: NL71RABO0309890594

KvKnr: 65645294

RSINnr: 856201820

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

Je vindt ons hier: